Rekommendationerna är från sex års ålder och säger att man ska vara aktiv 60 minuter om dagen, men mer tid än så ger fler goda hälsoeffekter, effekter som följer med resten av livet. Möjligheten att stärka skelettet och därmed undvika benskörhet som vuxen har man till exempel före puberteten. Därför är viktbelastande aktiviteter viktiga i barndomen. Om man är aktiv redan som barn kan det lägga en bra grund för ens hälsa som 35-åring.


Örjan Ekblom är en av forskarna bakom arbetet med de svenska rekommendationerna. Han berättar att det inte finns en gyllene åldersgräns för när man kan börja tillgodogöra sig träning. I själva verket gör träning nytta redan från dag ett.


Tre gånger i veckan ska aktiviteten vara mer intensiv och man ska bli andfådd. 60 minuters rörelse om dagen kan vara en snabb promenad till och från skolan eller rent av lek.

Örjan Ekblom poängterar att det är viktigt att veta syftet med träningen. Som exempel nämner han konditionsträning. Före puberteten är det svårt för kroppen att tillgodogöra sig konditionsträning.

– Sådan träningsform kan såklart ge andra goda effekter, men det kommer inte påverka konditionen. Däremot kan styrketräning leda till att ett barn blir starkare innan puberteten. Styrningen av deras muskler blir mer effektiv, men det är först efter puberteten som man kan bli större i fråga om muskelmassa.

Ekblom berättar att studier visar tydligt att den som är stressad, nedstämd eller orolig kan få mycket god akut effekt på dessa områden. Sådant som dålig sömn och skolresultat kan förbättras med främst konditionsträning. 

2019 tog Världshälsoorganisationen, WHO, fram rekommendationer även för yngre barn. Dessa rekommendationer säger att barn under ett år bör få minst 30 minuter av fysisk aktivitet per dag och barn mellan 1–2 år minst 180 minuter fysisk aktivitet. 180 minuter gäller också för barn mellan 3–4 år, men i denna åldersgrupp bör 60 minuter av dessa vara av måttlig till hög intensitet.

Regelbunden styrketräning för barn och ungdomar har rapporterats leda till flera positiva effekter, som ökad styrka och minskad risk att drabbas av skador inom olika idrotter. Vidare har det även rapporterats att träning med syfte att öka styrkan kan spela en viktig roll vid motorisk inlärning. Rekommendationerna säger att muskel- och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst tre gånger i veckan för barn mellan 6-17 år.