COOKIE POLICY

Denna cookie policy beskriver hur Active Brand Collective Stockholm AB, org. nr. 559368-8723 ("Anyki", ”vi” eller ”oss”) använder cookies på www.anyki.se (”Hemsidan”).

En cookie är en liten textfil som sänds från en hemsida och som lagras i användarens webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet när användaren surfar på hemsidan. En cookie kan hjälpa hemsideleverantören att känna igen din enhet nästa gång du besöker hemsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på hemsidan och/eller registrera dina surfvanor. Det finns andra teknologier så som pixeltaggar, web beacons och liknande filer och teknologier som kan ha samma funktion som cookies. I denna cookie policy använder vi begreppet ”cookies” för cookies och alla sådana liknande teknologier.

Vi använder följande cookies för de syften som anges nedan:

Funktionella cookies:

Vi använder funktionella cookies för att hantera vissa funktioner på Hemsidan i enlighet med dina val. Detta innebär att när du fortsätter använda eller återvänder till Hemsidan, så kommer Hemsidan att tillhandhållas så som du tidigare begärt, t.ex. genom att komma ihåg ditt användarnamn och anpassningen av Hemsidan för dig.

Analyscookies:

Vi använder analyscookies för att analysera hur din tillgång till Hemsidan sker, hur du använder Hemsidan eller hur Hemsidan fungerar vid ditt användande. Vi använder informationen för att upprätthålla, driva och förbättra Hemsidan.

Tredje parts-cookies:

Vi kan tillåta våra partners att använda cookies på Hemsidan för de syften som anges ovan (vilket inbegriper tjänsteleverantörer som agerar på vårt uppdrag).

 

De flesta webbläsare tillåter att du hanterar hur du vill att cookies ska användas. Du kan genom inställningar i din webbläsare blockera cookies eller ta bort cookies.

Vänligen notera att om du väljer att blockera cookies kan funktionaliteten hos Hemsidan påverkas.

Om du har frågor avseende vårt användande av cookies vänligen kontakta hello@anyki.se.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Genom att använda våra tjänster och den här webbplatsen accepterar du att Active Brand Collective Stockholm AB, org. nr. 559368-8723 ("Anyki", ”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicyn och vid var tidpunkt gällande lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, och som behandlas inom ramen för de tjänster vi tillhandahåller.

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Grundläggande kontaktinformation som du uppger, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Uppgifter i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, t.ex. e-postadress.
 • Information kopplad till köp och returer.
 • Uppgifter som du lämnar till vår kundtjänst.
 • Eventuella andra uppgifter som samlas in med ditt samtycke. Om så sker får du specifik information om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till när vi inhämtar ditt samtycke.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används med ändamål att tillhandahålla våra produkter och tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbsida.

Exempel på hur dina personuppgifter används i samband med ändamålet:

 • Administrera dina beställningar/köp/returer i webbshop.
 • Information/uppdateringar om dina beställningar/köp/returer i webbshop.
 • Svara på dina frågor och meddelanden i samband med köp.
 • Identifiera dig som användare för att ge dig en bättre och enklare shoppingupplevelse.
 • Hantera personliga förmåner och erbjudanden och kommunicera dessa till dig.
 • Skicka inbjudningar till event och information om relevanta kampanjer.
 • Förstå användningsmönster och behov samt för att vidareutveckla våra tjänster och produkter.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Som huvudregel lagrar vi dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna

Kontaktuppgifter till dig som används för marknadsförings- och informationsutskick lagras så länge som ditt konto är aktivt, och raderas om du avregistrerar dig från våra utskick.

Personuppgifter som används för att förbättra och utveckla nya tjänster anonymiseras så fort som möjligt, dock inte längre än sex månader från det att de skapades eller inhämtades.

Personuppgifter som i förekommande fall används för att verkställa användarvillkoren och/eller skydda våra rättigheter lagras under tiden för pågående ärenden, och raderas i enlighet med tillämpliga tidsfrister för preskription (tre år i konsumentförhållanden och tio år i övriga fall).

Personuppgifter som behandlas enligt en rättslig förpliktelse lagras så länge som den rättsliga förpliktelsen anger att personuppgifterna ska lagras.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Våra leverantörer kan behöva ta del av personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som beskrivs i den här policyn. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de aktuella leverantörerna som definierar tydliga begränsningar för hur de får använda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Överföring av personuppgifter till våra leverantörer kan komma att ske inom följande områden:

 • Analys/statistik
 • Betalning
 • Transport
 • Teknisk support
 • Marknadsföring
 • Kommunikationstjänster

 

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter baserat på andra lagliga grunder kan, med undantag för direkt marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en (1) gång varje kalenderår. Begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden berättigat eller allmänt intresse så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du gör detta kommer vi inte längre få behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa att våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter – förutsatt att behandlingen inte sker för fastställandet, utövandet eller försvarandet av rättsliga anspråk.

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: hello@anyki.se