Lågt självförtroende kan påverka barn i alla åldrar, och det kan visa sig på många sätt, från bristande självförtroende till att barnet blir socialt tillbackadraget. Som förälder är det naturligt att vilja hjälpa ditt barn att bygga upp en stark självkänsla, men det kan vara svårt att veta var man ska börja. Som tur är finns det ett antal strategier som du kan använda för att stödja ditt barn i att bygga upp en hälsosam självkänsla.

Beröm ansträngning, inte bara resultatet
Det är lätt att fastna i fällan att bara berömma ditt barn när de uppnår något betydande, som att vinna en match eller få toppbetyg på ett prov. Detta kan dock sända budskapet att deras värde är kopplat till deras prestationer. Istället menar forskningen att du bör försöka berömma ansträngningen de lägger ner på något oavsett resultatet. Detta kan hjälpa ditt barn att förstå att det är okej att göra misstag och att hårt arbete har ett värde i sig självt. Forskning visar att när du berömmer ansträngning istället för förmåga blir barnen ofta mer uthålliga och deras motivation ökar (Dweck, 2007).

Uppmuntra utforskning och risktagande 
Barn med lågt självförtroende kan vara tveksamma till att prova nya saker eller att ta risker eftersom de fruktar ett misslyckande. Att uppmuntra ditt barn att utforska nya hobbies, aktiviteter eller utmaningar kan hjälpa dem att utveckla en så kallad tillväxtmentalitet, vilket är tron på att deras förmågor kan förbättras genom ansträngning och övning.

Forskning visar att barn som utvecklar en tillväxtmentalitet är mer benägna att se utmaningar som möjligheter till utveckling, de har högre självkänsla och är mer motståndskraftiga mot bakslag (Yeager et al., 2019).

Var en positiv förebild
Barn modellerar ofta sitt beteende och sina attityder efter sina föräldrar eller vårdgivare. Att vara medveten om hur du talar om dig själv och dina attityder kan hjälpa dig att fostra ett hälsosamt självförtroende för ditt barn. Försök att undvika att tala negativt om dig själv och fokusera istället på dina styrkor och prestationer.

Forskning visar att föräldrar som uppvisar hälsosamt självförtroende har större chans att ha barn med hälsosamt självförtroende (Harter, 2012).

Ge möjligheter till social kontakt
Socialt stöd är en viktig faktor för att bygga självkänsla, särskilt för barn. Att uppmuntra ditt barn att tillbringa tid med vänner och delta i sociala aktiviteter kan hjälpa dem att känna sig anslutna och uppskattade. Forskning visar att barn som har starka sociala band är mindre benägna att uppleva symtom på depression och ångest (Heinrich & Gullone, 2006).

Sök professionell hjälp om det behövs
Ibland räcker inte dian egna insatser, och det är okej. Om ditt barn upplever ihållande låg självkänsla eller andra psykiska hälsoproblem kan det vara hjälpsamt att söka professionell hjälp. En terapeut eller rådgivare kan arbeta med ditt barn för att utveckla strategier för att bygga en självkänsla och ta itu med eventuella underliggande problem som kan bidra till deras låga självkänsla.

Sammanfattningsvis är att hjälpa ditt barn att bygga upp en hälsosam självkänsla en process som innefattar att berömma ansträngning, uppmuntra utforskande, modellera hälsosam självkänsla, ge möjligheter till social interaktion och söka professionell hjälp om det behövs. Genom att ta dessa steg kan du stödja ditt barn att utveckla en stark självkänsla och motståndskraft som kommer att tjäna dem väl genom hela livet.

 

Referenser:
Dweck, C. S. (2007). The perils and promises of praise. Educational Leadership, 65(2), 34-39. Harter, S. (2012). The construction of the self: A developmental perspective. Guilford Press. Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review, 26(6), 695-718. Yeager, D. S., Romero, C., Paunesku, D., Hulleman, C. S., Schneider, B., Hinojosa,