Som förälder vill man inget hellre än att sitt barn ska må bra och få vara glad. När barnen kommer upp i skolåldern påverkas dem lättare av yttre influenser i form av andra barn och då kan det förekomma större förändringar i barnets självkänsla och välmående. Att se sitt barn må dåligt som förälder innebär en känsla av oerhörd maktlöshet. 


Vad är självkänsla? Enligt Stanford Social Innovation review är det hur en person betraktar sig själv. Att ha hög självkänsla verkar i flera studier gynnsamt. Det finns exempelvis ett antal undersökningar som finner ett samband mellan hög självkänsla och bra betyg. Barn är födda med självkänsla, däremot kan de möta hinder på vägen under livets gång som påverkar den.

Så hur gör man då för att stärka sitt barns självkänsla? 


Nedan följer 7 handfasta tips som du kan applicera för att öka ditt barns självkänsla:


 1. Tala om för dina barn att de duger
  Detta kanske låter som en självklarhet, men att ständigt vara tydlig med att ditt barn duger i alla lägen är en viktig pusselbit när du bygger deras självkänsla. Har du flera barn? Försök att inte jämföra dem – exempelvis vad gäller idrottsprestationer eller skolarbeten.

 2. Lyssna noga på dina barn
  Uttrycker ditt barn en osäkerhet? Lyssna noga när denne pratar och försök vara närvarande i era konversationer.

 3. Försök att inte tala om din egen kropp på ett negativt sätt
  En del av en människas självkänsla kopplas i hur denne ser på sin egen kropp. Barn lyssnar till oss vuxna och speciellt till dig som förälder. Försök undvika att benämna din kropp som ful eller fel. En kropp är en kropp.

 4. Barnen växer med sina prestationer
  När ditt barn lyckas växer dennes självkänsla. Var noga med att uppmuntra och bekräfta barnet när denne lyckas med en utmaning.

 5. Sätt en lagom ribba för utmaningar
  Ditt barn kanske inte kan simma 5 längder, men en längd. Se till att ribban sätts i paritet med ditt barns förmåga.

 6. Visa ovillkorlig kärlek! 
  Detta kanske låter som en självklarhet? Faktumet är ett barn som känner sig älskat ofta blir tryggare och får högre självkänsla.

 7. Trösta när det inte går
  Ibland når vi inte våra mål – så är det för alla människor. Det viktiga då är att finnas där, uppmuntra att barnet provar igen men samtidigt betona att barnets värde inte sitter i en utmaning eller en uppgift.